Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

3 marca 2010 Sześćdziesiąte drugie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPDziś rozpoczęło się 62 posiedzenie Sejmu RP VI kadencji, ale już wcześniej odbyły się obrady komisji i podkomisji sejmowych. Wczoraj poseł Stanisław Lamczyk uczestniczył w pracach Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Komisji Infrastruktury oraz w pracach czterech podkomisji tj. Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych, Podkomisji Nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, Podkomisji stałej do spraw monitorowania wykorzystania funduszy Unii Europejskiej w zakresie infrastruktury oraz Podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia poselskich projektów ustaw: o zmianie niektórych ustaw dotyczących przekształceń własnościowych nieruchomości oraz o zmianie niektórych ustaw dotyczących nabywania własności nieruchomości.

Na bieżące posiedzenie komisje, w których pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowały: Komisja Infrastruktury sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz wspólnie z Komisją Finansów Publicznych sprawozdanie o stanowisku Senatu w spawie ustawy o zmianie ustawy o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, zaś Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej i Komisją Zdrowia przygotowała sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Szczegółowy porządek obrad 62 posiedzenia Sejmu znaleźć można na stronach internetowych http://www.sejm.gov.pl/.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć