Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

24 czerwca 2010 Sześćdziesiąte dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Trwa 69 posiedzenie Sejmu RP VI kadencji. W porządku obrad przewidziano pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rezerwach strategicznych. Ponadto przedstawione zostanie sprawozdanie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z realizacji w 2009 r. ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców, sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin oraz sprawozdanie Komisji do Spraw Unii Europejskiej o komisyjnym projekcie ustawy o współpracy Rady Ministrów z Sejmem i Senatem w sprawach związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć