Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 czerwca 2010 Sześćdziesiąte ósme posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 68 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad przewiduje m.in.: pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Rzeczniku Praw Żołnierza. Ponadto przewidziana jest informacja Rzecznika Praw Dziecka o działalności za rok 2009 oraz uwagi o stanie przestrzegania praw dziecka wraz ze stanowiskiem Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisja Infrastruktury przygotowała: sprawozdanie o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć