Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

4 kwietnia 2014 Sześćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 65 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  o świadczeniach rodzinnych oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Posłom została przedstawiona informacja Rady Ministrów o realizacji działań wynikających z „Narodowego programu ochrony zdrowia psychicznego” w 2011 roku oraz informacja Ministra Środowiska o realizacji „Programu budowy Zbiornika Wodnego Świnna Poręba w latach 2006-2013” w roku 2012. Ponadto przedstawiono parlamentarzystom sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej  o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy  o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć