Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

30 kwietnia 2010 Sześćdziesiąte piąte posiedzenie Sejmu RP

Dziś zakończyło się 65 posiedzenie Sejmu RP. Jednym z najważniejszych wydarzeń bieżącego posiedzenia było wystąpienie Prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska, poświecone działaniom władz państwowych po katastrofie smoleńskiej.  Ponadto na pytania dotyczące katastrofy odpowiadali ministrowie Ewa Kopacz i Bogdan Klich. Obok informacji udzielonych przez przedstawicieli rządu, w porządku obrad 65 posiedzenia znalazły się takie punkty, jak sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności.

Poseł Stanisław Lamczyk uczestniczył w pracach Komisji Infrastruktury, która na swoich posiedzeniach omawiała rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu do projektu ustawy o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodności, rozpatrzenie uchwały Senatu o stanowisku w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz rozpatrzenie sprawozdania podkomisji stałej ds. transportu drogowego drogownictwa o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ponadto w ramach w/w komisji odbyło się pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć