Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 lutego 2010 Sześćdziesiąte pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 14.00 rozpoczęło się 61 posiedzenie Sejmu. Przed rozpoczęciem obrad na wspólnym spotkaniu zebrał się Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej. Rozpoczęte dziś posiedzenie sejmu potrwa do najbliższego piątku. W porządku obrad przewidziano m.in.: sprawozdanie Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz o zmianie ustawy – Kodeks wykroczeń, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych. Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rybołówstwie, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów oraz innych świadczeniobiorców, a także pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Komisja Infrastruktury, w której pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowała sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz wspólne z Komisją Polityki Społecznej i Rodziny sprawozdanie o poselskim projekcie rezolucji w sprawie Narodowego Programu Rozwoju Budownictwa Mieszkaniowego na lata 2010-2020.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć