Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 lutego 2010 Sześćdziesiąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 16.00 rozpoczęło się 60 posiedzenie Sejmu RP VI Kadencji. Jeszcze przed rozpoczęciem obrad poseł Stanisław Lamczyk uczestniczył w spotkaniu Komisji Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, na którym odbyło się wysłuchanie publiczne dotyczące rządowego projektu ustawy – Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. W trakcie obecnego posiedzenia w porządku obrad przewidziano m.in.: pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz o zmianie innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto przedstawiona zostanie informacja Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie harmonogramu zadań wykonywanych w roku 2009 w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz kierunków realizacji Programu na ten rok oraz Sprawozdanie z realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – styczeń-grudzień 2007 r. wraz ze stanowiskiem Komisji Polityki Społecznej i Rodziny. Komisje, w których pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowały: Komisja Infrastruktury – sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie niektórych innych ustaw, zaś Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej oraz Komisją Zdrowia sprawozdanie o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć