Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

6 maja 2010 Sześćdziesiąte szóste posiedzenie Sejmu RP

Trwa 66 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak sprawozdanie Komisji Infrastruktury o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane. Poseł Stanisław Lamczyk w trakcie bieżącego posiedzenia bierze udział w pracach Komisji Infrastruktury, podczas których odbędzie się rozpatrzenie Informacji NIK o wynikach kontroli funkcjonowania systemu dodatków mieszkaniowych, pierwsze czytanie komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym i niektórych innych ustaw.  Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przewiduje rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz rozpatrzenie sprawozdania podkomisji nadzwyczajnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach. Ponadto poseł Lamczyk weźmie udział w pracach Podkomisja nadzwyczajna do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy Prawo o organizmach genetycznie zmodyfikowanych. Szczegółowy plan posiedzenia Sejmu dostępny jest na stronie http://www.sejm.gov.pl/prace/2010r/pos066p.htm.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć