Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

14 marca 2014 Sześćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 63 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy  – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Posłom przedstawiona została informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich. Komisja Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim. Szerszą relację z 63 posiedzenia Sejmu znaleźć można na stronie internetowej Sejmu RP.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć