Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

17 marca 2010 Sześćdziesiąte trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPO godzinie 9.00 rozpoczęło się 63 posiedzenie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak już dzień wcześniej zebrały się na obradach komisje sejmowe. Poseł Stanisław Lamczyk uczestniczył w posiedzeniu Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa na którym odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Ponadto poseł Lamczyk uczestniczył w spotkaniu utworzonego przy Ministerstwie Infrastruktury zespołu do spraw zmiany ustawy – Prawo budowlane. Także wczoraj w godzinach popołudniowych zebrał się Klub Parlamentarny Platformy Obywatelskiej.

W trakcie trwania 63 posiedzenia Sejmu, komisje w których pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowały następujące sprawozdania: sprawozdanie Komisji Infrastruktury o pilnym rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych,. Ponadto Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa przedstawi sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć