Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

25 stycznia 2012 Szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej zebrał się na 6 posiedzeniu. Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, informację Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji w polskiej służbie zdrowia związanej z nowymi zasadami refundowania leków oraz informację Rządu o stanie lasów oraz o realizacji „Krajowego programu zwiększania lesistości” w 2010 r. Komisja Infrastruktury przygotowała na bieżące posiedzenie sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy  o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw oraz sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć