Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 stycznia 2008 Szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPRozpoczęło się szóste posiedzenie Sejmu RP i potrwa ono do 11 stycznia. W porządku obrad przewidziano m.in. sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny i ustawy – Kodeks postępowania cywilnego. Ponadto także Pierwsze czytania rządowych projektów ustawy: o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych; o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych; o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć