Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

16 grudnia 2011 Trzecie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 3 posiedzenia Sejmu VII kadencji. Porządek obrad posiedzenia obejmowała m.in. Informację Prezesa Rady Ministrów w sprawie przyszłości Unii Europejskiej. Ponadto odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy budżetowej na rok 2012, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o ewidencji ludności oraz pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydium Sejmu projektu uchwały w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej. Rozpatrywany był także wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Spraw Zagranicznych. W przeprowadzonym głosowaniu Sejm, wniosek ten odrzucił.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć