Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 stycznia 2013 Trzydzieste drugie posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 32 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza, sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o obywatelskim projekcie ustawy o zachowaniu przez Państwo Polskie większościowego pakietu akcji Grupy Lotos SA  oraz sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o komisyjnym projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto odbyły się pierwsze czytania poselskich projektów ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o związkach partnerskich. Relacje z prac parlamentu na 32 posiedzeniu znaleźć można na stronie internetowej Sejmu RP.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć