Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

10 maja 2013 Trzydzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 39 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, sprawozdanie Komisji Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy  o uchyleniu ustawy o przekształceniu własnościowym przedsiębiorstwa państwowego Polskie Linie lotnicze „LOT”, sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu o komisyjnym i senackim  projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo prasowe  oraz sprawozdanie Komisji Administracji i Cyfryzacji o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej. Ponadto odbyło się Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym i ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o drogach publicznych oraz niektórych innych ustaw  oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  – Ordynacja podatkowa. Posłom zostało także przedstawione przez Radę Języka Polskiego „Sprawozdanie ze stanu ochrony języka polskiego w latach 2010-2011”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć