Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

18 marca 2009 Trzydzieste ósme posiedzenie Sejmu

Sejm RPW dniach 18 – 20 marca odbywać się będzie trzydzieste ósme posiedzenie Sejmu. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz Kodeks postępowania karnego, sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zadośćuczynieniu rodzinom ofiar wystąpień wolnościowych w latach 1956-1983 oraz sprawozdanie Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o nadaniu Akademii Medycznej w Gdańsku nazwy „Gdański Uniwersytet Medyczny”. Przewidziano także pierwsze czytania: komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej, komisyjnego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, a także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy.

Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania: o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o czasie pracy kierowców, o poselskich projektach ustaw o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz niektórych innych ustaw o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie morskim, o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz wspólne z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o stanowisku Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć