Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

6 marca 2013 Trzydzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 35 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o związkach zawodowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny. Ponadto parlamentarzystom zostanie przedstawiony poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności Radzie Ministrów kierowanej przez Prezesa Rady Ministrów Pana Donalda Tuska i wybranie Pana Piotra Tadeusza Glińskiego na Prezesa Rady Ministrów. W porządku obrad przewidziano także przedstawienie przez Radę Ministrów sprawozdanie z funkcjonowania ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie za lata 2010 i 2011.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć