Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

5 grudnia 2008 Trzydzieste pierwsze posiedzenie Sejmu RP

Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rozpoczął o godzinie 14: 00 swoje trzydzieste pierwsze posiedzenie. Głównym punktem obrad jest sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2009, sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych, udzielaniu premii gwarancyjnych oraz refundacji bankom wypłaconych premii gwarancyjnych. Porządek dzienny może być uzupełniony m.in. o sprawozdanie Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo budowlane, sprawozdanie Komisji Infrastruktury o rządowym projekcie ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi, sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o organizacji rynku rybnego, sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz sprawozdanie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć