- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Trzydzieste posiedzenie Sejmu RP

Rozpoczęło się 30 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmuje m.in. trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, trzecie czytanie sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o podatku od towarów i usług oraz trzecie czytanie sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji oraz ustawy – Prawo ochrony środowiska. Ponadto odbędzie się  pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. Przewidziane jest także sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz sprawozdanie Komisji Infrastruktury o uchwale Senatu w sprawie ustawy – Prawo pocztowe.