Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

5 kwietnia 2013 Trzydzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 37 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o organizacji rynku rybnego, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo bankowe, ustawy o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz ustawy o funduszach inwestycyjnych. Obyło się także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  o prokuraturze, ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu oraz ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny.  Ponadto rozpatrzony został wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Sławomira Nowaka. Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiły sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o kierujących pojazdami.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć