Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

4 marca 2009 Trzydzieste siódme posiedzenie Sejmu

Sejm RP

Porządek obrad trzydziestego siódmego posiedzenia Sejmu przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o znakach Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o Narodowym Banku Polskim oraz ustawy – Prawo dewizowe, sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej. Przewiduje się także informację Prezesa Rady Ministrów na temat sytuacji budżetu państwa w kontekście doniesień medialnych dotyczących zaległości finansowych ministerstw. Odbędą się ponadto pierwsze czytania rządowego projektu ustawy – Prawo geologiczne i górnicze, poselskiego projektu ustawy o corocznym dodatku pieniężnym dla niektórych emerytów, rencistów i innych świadczeniobiorców, oraz poselskiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z wprowadzeniem ulgi prorodzinnej.

Komisje w których pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowały: Komisja Infrastrukturysprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne oraz sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym, Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa wraz z Komisją Gospodarki sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o bateriach i akumulatorach.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć