Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

18 lutego 2009 Trzydzieste szóste posiedzenie Sejmu

Sejm RPRozpoczęło się 36 posiedzenie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej VI Kadencji. Porządek obrad przewiduje m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o opłacie skarbowej. Ponadto przedstawiona zostanie  informacja Rządu na temat planów i działań Rządu, zmierzających do zabezpieczenia narodowej gospodarki i polskich obywateli przed skutkami – narastającego na światowych rynkach finansowych – kryzysu.

Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Gospodarki przedstawi sprawozdanie o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo energetyczne, zaś z Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć