Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

7 stycznia 2009 Trzydzieste trzecie posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPSejm Rzeczpospolitej Polskiej zebrał się na trzydziestym trzecim posiedzeniu, potrwa ono piątku 9 stycznia. Porządek obrad 33 posiedzenia Sejmu przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym oraz sprawozdanie Komisji Regulaminowej i Spraw Poselskich o poselskim projekcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej. Ponadto odbędzie się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo telekomunikacyjne, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o szczególnych zasadach odpowiedzialności funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o Korpusie Weteranów Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej a także pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o opłatach abonamentowych.

Komisje w których pracuje poseł Stanisław Lamczyk przygotowały sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o ratyfikacji Konwencji w sprawie ustanowienia Europejskiej Organizacji Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych, sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla bezdomnych, sprawozdanie o komisyjnych projektach ustaw o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz  sprawozdanie o poselskim projekcie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie lotnisk użytku publicznego.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć