Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 kwietnia 2008 Trzynaste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPDzisiaj o godzinie 9.00 rozpoczęło się 13 posiedzenie Sejmu RP. Porządek dzienny obrad przewiduje m.in. Sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw. Ponadto odbędzie się Pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Przewidziane jest także pierwsze czytanie senackiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn. Na posiedzeniu Sejmu zostanie przedstawiony raport o stanie zagospodarowania przestrzennego kraju wraz ze stanowiskiem Komisji w której zasiada poseł Stanisław Lamczyk, czyli Komisji Infrastruktury oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć