Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

10 maja 2008 VII Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny

Poseł Stanisław Lamczyk spotkał się w Goręczynie, z uczestnikami w VII Młodzieżowego Sejmiku Ekologicznego. Tegoroczne spotkanie odbywało się pod hasłom „Kaszuby to moje miejsce na ziemi”. Młodzież zorganizowała szereg ciekawych imprez związanych z ochroną środowiska naturalnego, badania biologiczne i chemiczne jakości wody oraz zajęcia geologiczne. Poseł Lamczyk przekazał uczestnikom Sejmiku tekst oświadczenia poselskiego, wygłoszonego w drugim dniu Piętnastego Posiedzenia Sejmu RP. Jego treść zamieszczamy poniżej.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo.
Chciałbym przypomnieć, że obecnie w Polsce 3% śmieci jest odzyskiwanych, pozostałe 97 % trafia na wysypiska. Jest to najgorszy wynik w całej Unii Europejskiej.
Obowiązek spełniania norm środowiskowych podnosi wysokość rachunków indywidualnych odbiorców za energię elektryczną, ciepło, wodę i wywóz śmieci o około 300 zł rocznie. W 2009 r. będzie to, jak podaje ?Rzeczpospolita?, co najmniej 500 zł, a może nawet 645 zł. Przestarzałe technologie powodują niestety, że koszty tych norm będą coraz większe.
Do końca 2008 r. Polska powinna zamknąć niebezpieczne dla środowiska składowiska. Na pozostałych ceny wzrosną. Na pokrycie ekologicznych kar idzie już jedna trzecia naszych opłat za śmieci. Za rok udział ten będzie wyższy ? suma rachunków za wywóz śmieci w 2009 r. wzrośnie w porównaniu z rokiem 2008 o ponad 110 zł ? i sięgnie 400 zł.
Ponadto Polska jest niedostosowana do unijnych norm dotyczących recyklingu i składowania odpadów. Może czas skorzystać z doświadczeń zachodnich sąsiadów? Niemcy wcielili w życie projekt, który opiera się na zasadzie, że to producent musi zapłacić za wyprodukowane śmieci.
Przytoczone przykłady są najlepszym dowodem, że trzeba zająć się kompleksowym uregulowaniem spraw ochrony środowiska.
Napawać optymizmem może nas, coraz większe zainteresowania młodzieży sprawami ochrony przyrody. Dzisiaj w Goręczynie na Kaszubach, rozpoczyna się VII Młodzieżowy Sejmik Ekologiczny. Jest to spotkanie młodzieży z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, gdzie obok szeregu imprez oraz dyskusji związanych z ekologią, odbędą się między innymi zajęcia terenowe z zakresu ochrony wód, a także geologii.
Jestem zdania, że powinniśmy wspierać te wspaniałe inicjatywy młodych ludzi oraz podtrzymywać w nich chęć do zachowań proekologicznych w przyszłości.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć