Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 lutego 2008 Wystąpienie posła Stanisława Lamczyka na dziewiątym posiedzeniu Sejmu

W swoim wystąpieniu na dziewiątym posiedzeniu Sejmu RP poseł Stanisław Lamczyk poprosił Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o udzielenie odpowiedzi w sprawie nowych dowodów osobistych. Poseł Lamczyk pytał m. in. dlaczego dowody plastikowe, które wydają się trwalsze, są ważne tylko przez 10 lat, a te wcześniejsze, książkowe, były wydawane bezterminowo oraz czy prawdą jest, że od stycznia 2009 roku pojawią się dowody biometryczne z chipem, który będzie zawierał dane cyfrowe twarzy oraz odciski palców. Na pytania Stanisława Lamczyka oraz innych posłów odpowiedzi udzielił podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Witold Drożdż, którego wypowiedź cytujemy poniżej.

„W wielu państwa wypowiedziach pojawiały się pytania dotyczące konieczności ponownej wymiany dowodów osobistych w związku z planowanym wdrożeniem dowodu biometrycznego. Chciałbym zwrócić uwagę, że nowe dowody, które państwo otrzymują, mają 10-letni okres ważności. Dopiero po upływie tego okresu ważności dowody będą wymieniane. W związku z tym nie będziemy mieli do czynienia z masową akcją wymiany dowodów. To będzie się odbywało sukcesywnie i w takich okresach, jakie wynikają z konkretnego terminu ważności danego dokumentu. Jeżeli chodzi o termin wdrożenia dokumentu biometrycznego, to muszę przyznać, że stan prac, który został zastany w tym zakresie przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Grzegorza Schetynę, nie pozwolił w tym krótkim okresie jednoznacznie określić tej daty. Dość zaawansowane były pewne prace koncepcyjne w tym zakresie, natomiast wiele kwestii było otwartych. Nie zastaliśmy żadnych przygotowanych prac o charakterze organizacyjnym czy legislacyjnym, które powinny być podjęte w tym zakresie. W związku z tym w perspektywie najbliższego miesiąca zostaną przedstawione zarówno finalna koncepcja, jak i harmonogram wdrażania paszportu biometrycznego. Dopiero wtedy będziemy w stanie podać konkretną datę. Jak mówię, musimy się odnieść do stanu zastanego, który nie do końca odpowiadał wiedzy, którą można było wynieść choćby z dotychczasowych deklaracji przedstawicieli zainteresowanych resortów”.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć