Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

19 września 2007 Wystąpienie posła Stanisława Lamczyka podczas 48 posiedzenia Sejmu RP

Przemawia poseł Stanisław LamczykPoseł Stanisław Lamczyk przedstawiał stanowisko Platformy Obywatelskiej w sprawie poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane. Poniżej zamieszczamy tekst wystąpienia.

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej mam zaszczyt przedstawić stanowisko Platformy wobec stanowiska Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane i Kodeksu cywilnego. Ustawa ta dotyczy przede wszystkim charakterystyki wznoszonych budynków nowych, rodzajów systemów ogrzewczych stosowanych w budynkach, jak również charakterystyki urządzeń chłodniczych. Ponadto ustawa określa sposób uzyskiwania uprawnień przez audytorów energetycznych. Klub Platformy Obywatelskiej ustosunkuje się pozytywnie do poprawek 1., 2., 3. i 5., które są poprawkami legislacyjnymi, jest przeciwny natomiast poprawce 4. Jesteśmy zgodni z opinią Komisji Infrastruktury, że okres 4-letni jest wystarczający. Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska będzie głosował za ustawą. Dziękuję bardzo.Menu:

  • Aktualności
    • Styczeń 2020
    • Grudzień 2019
    • Listopad 2019
    • Archiwum:

  • Sejm RP
  • Kaszuby
  • Platforma Obywatelska
  • Prywatnie
  • Galeria zdjęć