Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

27 kwietnia 2009 XXXIV sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

gryfPoseł Stanisław Lamczyk wziął udział w XXXIV sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na dzisiejszej sesji dominowały sprawy związane z wykonaniem zeszłorocznego budżetu. W porządku obrad przewidziano m.in. rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2008 rok i sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej, instytucji kultury i ośrodków ruchu drogowego za 2008 rok oraz przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu województwa pomorskiego za 2008 rok. W porządku obrad przewidziano głosowanie uchwałą w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Pomorskiego z tytułu wykonania budżetu województwa za 2008 rok. Ponadto przewidziano także głosowania nad przyjęciem uchwał: w sprawie wyrażenia zgody na wspólną realizację projektu Obwodnicy Północnej Aglomeracji Trójmiejskiej oraz przekazanie dotacji celowej Miastu Gdynia; w sprawie przyjęcia Programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych z obszaru województwa pomorskiego na rok szkolny 2009/2010 oraz zatwierdzenia Regulaminu ww. Programu w ramach Poddziałania 9.1.3 Programu Operacyjnego kapitał Ludzki.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć