Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

29 czerwca 2009 XXXVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXXVI sesja Sejmiku Województwa PomorskiegoW Sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyła się XXXVI sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego. Na sesji obecny był także poseł Stanisław Lamczyk. Porządek obrad przewidywał m.in. przyjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z realizacji w latach 2007 – 2008 Programu Opieki nad Zabytkami Województwa Pomorskiego na lata 2007 – 2010; przyjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej jednostkom samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej oraz przyjęcie uchwały o zmianie uchwały nr 683/XXIX/08 Sejmiku Województwa Pomorskiego z dnia 28 listopada 2008 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2008 – 2013 realizowanego przez Samorząd Województwa.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć