Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

28 września 2009 XXXVIII sesja Sejmiku Województwa Pomorskiego

XXXVIII Sesja Sejmiku Województwa PomorskiegoW Sali Herbowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyła się XXXVIII sesja Sejmiku Województwa. W sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP Stanisław Lamczyk. Porządek obrad Sejmiku przewidywał m.in. przyjęcie uchwał: w sprawie udziału Samorządu Województwa Pomorskiego w projekcie „Yc3 – transgraniczna współpraca i komunikacja młodzieży”, realizowanym w latach 2009-2011 w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Południowego Bałtyku 2007-2013, w sprawie objęcia przez Województwo Pomorskie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Port Lotniczy Gdańsk Sp. z o.o. w Gdańsku oraz w sprawie przyjęcia przez Zarząd Województwa Pomorskiego Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014, którego integralną część stanowi Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Pomorskiego 2010. Ponadto przedstawione zostały informacje dotyczące przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury, ośrodków ruchu drogowego i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za pierwsze półrocze 2009 roku.Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć