Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

9 lipca 2008 Dziewiętnaste Posiedzenie Sejmu RP

W dniach 9 – 11 lipca Sejm zbierze się na 19 posiedzeniu. Porządek obrad przewiduje m.in. sprawozdanie Komisji Gospodarki o rządowym projekcie ustawy o zniesieniu Głównego Inspektora Inspekcji Handlowej, o zmianie ustawy o Inspekcji Handlowej, sprawozdanie Komisji Gospodarki o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo spółdzielcze oraz sprawozdanie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Spraw Zagranicznych o rządowym projekcie ustawy o upoważnieniu Prezydenta RP do złożenia oświadczenia o uznaniu jurysdykcji Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich na podstawie art. 35 ust. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

2 lipca 2008 Spotkanie Platformy Obywatelskiej w Chojnicach

W Chojnicach odbyło się spotkanie koła miejskiego i koła gminnego Platformy Obywatelskiej z posłem Stanisławem Lamczykiem. Na spotkaniu poruszony tematy Szpitala w Chojnicach, rozmawiano głównie o jego komercjalizacji. Druga część spotkania poświęcona była pracy radnych klubu PO w Radzie Gminy Chojnice i Radzie Miejskiej Chojnic.

22 lipca 2007 Wizyta Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Jarosława Sellina

Wizyta MKiDN Jarosława SellinaW niedzielę 22 lipca 2007 roku gościł na zaproszenie posła Stanisława Lamczyka, Jarosław Sellin wiceminister kultury. Obaj uczestniczyli we Mszy Świętej Odpustowej w Sianowie, następnie korzystając z obecności ministra poseł zaprezentował obiekty kulturalne i zabytkowe, które wymagałyby wsparcia z ministerstwa.

Pierwszym z celem było Muzeum Kaszubskie im. Franciszka Tredera w Kartuzach, gdzie swoje plany i potrzeby przedstawił dyrektor placówki Norbert Maczulis.

Kolejnym pięknym obiektem na mapie zabytków był ponorbertański kościół w Żukowie. Przepiękna gotycka budowla, wymaga renowacji, która uczyniłaby z niej perełkę wśród kaszubskich zabytków.

Kolejna była Stężyca, gdzie obejrzano odrestaurowane organy znajdujące się w kościele parafialnym.

20 lipca 2007 Jesteśmy ze Strażakami

Jesteśmy ze strażakamiNa zwołanej w dniu 20 lipca br., konferencji prasowej poseł Stanisław Lamczyk wyraził duże zaniepokojenie sytuacją Ochotniczych Straży Pożarnych.

Kwestia dotyczyła zaniechania wypłaty ekwiwalentów dla strażaków. Sytuacja ta wytworzyła się poprzez ministerialną interpretację przepisów Ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która stwierdza, że ekwiwalent powinien być zwrotem za utracone wynagrodzenie, czyli nie należy się strażakom, którzy nie są zatrudnieni to jest rolnikom, bezrobotnym, emerytom bądź rencistom, uczniom oraz studentom.

Poseł Stanisław Lamczyk, Kazimierz Plocke i Marek Biernacki proponują zmianę wyżej wymienionej ustawy, która pozwoli gminom przekazywać pieniądze w formie dotacji przedmiotowej jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych.

7 lipca 2007 Obchody 60-tej rocznicy powstania Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach

Obchody rocznicy powstania Muzeum KaszubskiegoDnia 7 lipca 2007 roku Poseł Stanisław Lamczyk uczestniczył w obchodach 60-tej rocznicy powstania Muzeum Kaszubskiego w Kartuzach.

Poseł w swoim przemówieniu oraz w przekazanym władzom placówki liście gratulacyjnym podkreślał jej istotną rolę w procesie podtrzymywania i kształtowania tożsamości Kaszubów. Dziękował zwłaszcza za lekcje muzealne, które jak wiadomo mają duży wpływ na kształtowanie postaw patriotycznych zarówno w stosunku do tej małej ojczyzny, jaką są Kaszuby, jak i do kraju ojczystego – Polski.

Przy okazji jubileuszu Muzeum Kaszubskiego im. Franciszka Tredera w Kartuzach, warto przypomnieć o innych wspieranych przez posła Stanisława Lamczyka inicjatywach mających wpływ na zabytki kultury, na Kaszubach. Obecnie realizowane to renowacja zabytkowego ołtarza w kościele w Goręczynie oraz renowacja kartuskiej Kolegiaty.

Miłym akcentem  obchodów 60-lecia Muzeum, było wręczenie podziękowań posłowi Lamczykowi przez Towarzystwo Miłośników Kartuz za ogromy wkład w sprawę przywrócenia połączeń kolejowych między Kartuzami a Gdańskiem.

7 lipca 2007 40-lecie działalności OSP w Egiertowie

40-lecie działalności OSP w EgiertowieW dniu 7 lipca 2007 roku poseł Stanisław Lamczyk wziął udział w uroczystości 40 ? lecia działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Egiertowie, połączonej z otwarciem nowej strażnicy.

Działalność strażaków zawsze cieszyła się wsparciem posła, którą docenia i na każdym kroku podkreśla ich zaangażowanie w ratowanie ludzkiego życia i mienia.

Poseł serdecznie podziękował za dotychczasową służbę i życzył sukcesów w przyszłości. Wyraził nadzieję, że nowa strażnica przyczyni się do polepszenia warunków pracy strażaków ? ochotników z Egiertowa.

28 czerwca 2007 Konferencja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych Trójmiasta z Kartuzami

Konferencja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowychW dniu 28 czerwca z inicjatywy posła PO Stanisława Lamczyka w urzędzie gminy w Kartuzach odbyła się konferencja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych Kaszub z Gdańskiem.

Na spotkaniu gościł wiceminister transportu Mirosław Chaberek oraz osoby od których w dużym stopniu zależy powodzenie tego jakże istotnego z punktu widzenia lokalnych społeczności przedsięwzięcia m.in. prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz oraz przedstawiciele PKP, Polskich Linii Kolejowych, SKM. Ekspertyzy mówiące o opłacalności oraz łatwości przywrócenia transportu kolejowego przedstawili pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Naukowo ? Technicznego Kolejnictwa. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego.

2 lutego 2006 Odpowiedź ministra transportu i budownictwa na interpelację nr 660 w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Chojnice

W związku z interpelacją Pana Posła Stanisława Lamczyka w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Chojnice i zadanym pytaniem: „czy możliwe jest ponowne przeanalizowanie ww. inwestycji i ujęcie jej w rezerwie inwestycyjnej w roku 2006?” proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi:

Po dokładnym przeanalizowaniu możliwości budowy obwodnicy m. Chojnice została ona wprowadzona do Programu rzeczowo-finansowego inwestycji drogowych realizowanych z udziałem Krajowego Funduszu Drogowego. W 2006 roku na jej realizację przeznaczona jest kwota 10 mln zł.

Przewiduje się, że obwodnica będzie realizowana w latach 2006-2008.

Minister
Jerzy Polaczek
Warszawa, dnia 2 lutego 2006 r.

13 stycznia 2006 Interpelacja nr 660 do ministra transportu i budownictwa w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Chojnice

Szanowny Panie Ministrze! Budowa obwodnicy była ujęta w planach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rok 2006.

Jeszcze w połowie grudnia 2005 r. GDDKiA informowała, że 28 grudnia 2005 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację pierwszego odcinka na kwotę ok. 18 mln zł. Budżet państwa (GDDKiA) sfinansował projekt oraz wykup nieruchomości na łączną kwotę 10 mln zł. Jest decyzja lokalizacyjna, są badania archeologiczne, specyfikacja przetargowa.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć