- Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP - http://www.lamczyk.pl -

Przekazano pozwolenia na budowę Pomorskie Kolei Metropolitalnej

Wojewoda pomorski Ryszard Stachurski przekazał marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strukowi siedem decyzji zezwalających na budowę Pomorskiej Kolei Metropolitalnej.  Na uroczyste przekazanie dokumentów zaproszony został poseł Stanisław Lamczyk, który otrzymał podziękowanie od Marszałka Województwa Pomorskiego i Wojewody Pomorskiego za zaangażowanie i wspieranie prac nad rozwojem transportu kolejowego na Pomorzu. Więcej informacji o tym wydarzeniu znaleźć można na stronie internetowej spółki Pomorska Kolej Metropolitalna. [1]