Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

22 lutego 2019 Siedemdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 77 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks wyborczy, pierwsze czytanie przedstawionego przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Funduszu Wzajemnej Pomocy w Stabilizacji Dochodów Rolniczych oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. Ponadto posłom została przedstawiona rządu dotycząca wątpliwości pojawiających się wokół śledztwa dotyczącego zabójstwa prezydenta Gdańska pana Pawła Adamowicza oraz funkcjonowania systemu więziennictwa i wymiaru sprawiedliwości. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdania o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym i o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo budowlane, wspólnie z Komisją do Spraw Energii i Skarbu Państwa o rządowym projekcie ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym oraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej o senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami i ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami.

20 lipca 2018 Sześćdziesiąte siódme posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 67 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. informację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o skutkach suszy i działaniach podejmowanych przez rząd oraz informację o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w 2017 r. oraz o działalności Rzecznika Praw Obywatelskich. Odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o prokuraturze oraz niektórych innych ustaw. Komisja Infrastruktury wraz z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów.

21 lipca 2017 Czterdzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 46 posiedzenie Sejmu RP. W porządku obrad znalazły się takie punkty, jak pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Sądzie Najwyższym, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, pierwsze czytanie komisyjnego projektu uchwały o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum w sprawie reformy systemu oświaty, pierwsze czytanie obywatelskiego projektu ustawy w sprawie warunków zatrudnienia w ochronie zdrowia oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw. Komisji Infrastruktury przedstawiła sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym, sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy Prawo spółdzielcze oraz wspólnie z Komisją Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej sprawozdanie o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw.

12 kwietnia 2017 Wesołych Świąt Wielkiejnocy

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha

 

 

19 marca 2016 Nowy sztandar i wóz bojowy OSP Brusy

Nowy sztandar i wóz bojowy OSP BrusyDruhowie z OSP Brusy świętowali otrzymanie nowego sztandaru oraz samochodu ratowniczo-gaśniczego. Uroczystości rozpoczęła Msza Święta w intencji strażaków, następnie poświęcono sztandar i samochód. Na zaproszenie władz samorządowych oraz Zarządu OSP Brusy w uroczystości wziął udział poseł Stanisław Lamczyk.

11 listopada 2015 Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości - fot. Piotr Chistowski; Głos KaszubPoseł Stanisław Lamczyk wziął udział w obchodach Święta Niepodległości w Kartuzach. Uroczystości 97 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości rozpoczęły się msza świętą w intencji Ojczyzny w Kolegiacie pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Kartuzach. Po jej zakończeniu przemaszerowano pod pomnik Matki Boskiej Królowej Korony Polski, gdzie po okolicznościowej modlitwie i wystąpieniu Starosty Kartuskiego, złożono kwiaty. Po zakończeniu części oficjalnej na kartuskim rynku odbyło wspólne śpiewanie pieśni patriotycznych.

fot. Piotr Chistowski, „Głos Kaszub”

14 października 2015 Szanowni Państwo Nauczyciele i Pracownicy Oświaty

Z okazji przypadającego Dnia Edukacji Narodowej chciałbym podziękować wszystkim nauczycielom za pasję i zaangażowanie, z jaką wykonują swoją pracę. To właśnie dzięki Państwa poświeceniu uczniowie kształtują i rozwijają swoje zdolności. Twórcza praca nauczycieli tworzy z dzieci i młodzieży ciekawych świata i żądnych wiedzy ludzi. Wspaniałej pracy pedagogów zawdzięczamy wszyscy zaszczepienie uczniom najważniejszych dla społeczeństwa postaw.
Dziękując raz jeszcze, chciałbym Państwu nauczycielom i pracownikom oświaty złożyć najserdeczniejsze życzenia czerpania radości i satysfakcji z wykonywanej pracy oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.

1 lipca 2014 Podpisano umowę na dokapitalizowanie szpitala w Kościerzynie

Podpisanie umowę na dokapitalizowanie szpitala w KościerzynieW Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego podpisano  umowę pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu, Samorządem Województwa Pomorskiego oraz Szpitalem Specjalistycznym w Kościerzynie. W ten sposób ARP stając się nowym inwestorem spółki, dokapitalizowała szpital kwotą ponad 44 milionów złotych. Podpisanie umowy poprzedziły kilkumiesięczne rozmowy. W negocjacjach brał udział poseł Stanisław Lamczyk, którego władze Województwa Pomorskiego zaprosiły do wzięcia udziału w ceremonii podpisania umów.

17 maja 2014 25 lat miasta Żukowa

Żukowo świętowało 25 rocznicę nadania praw miejskich. Razem z mieszkańcami świętował poseł Stanisław Lamczyk, który wziął udział uroczystej sesji Rady Miejskiej. W jej trakcie nadano honorowe obywatelstwo Gminy Żukowo Lechowi Wałęsie, Stanisławowi Dunajskiemu i ks.  Stanisławowi Gackowskiemu, a także podpisano porozumienie o współpracy Gminy Żukowo z łotewską Gminą Balvi oraz Gminą Świdnica. Relację z wydarzenia można znaleźć na stronie internetowej Gminy Żukowo.

10 maja 2014 90-lecie Polskiego Związku Żeglarskiego

90-lecie Polskiego Związku ŻeglarskiegoW Charzykowach uroczyście świętowano 90-lecie Polskiego Związku Żeglarskiego. W programie obchodów było między innymi otwarcie sezonu żeglarskiego z udziałem Orkiestry Reprezentacyjnej Chojnic oraz konferencja „90-lecie Polskiego Związku Żeglarskiego”. Obecny na uroczystościach poseł Stanisław Lamczyk uhonorowany został medalem „Zasłużony dla żeglarstwa”.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć