Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

29 czerwca 2007 Rewitalizacja linii Kolejowej Gdańsk Wrzeszcz – Stara Piła

Jednym ze sztandarowych przedsięwzięć Posła PO na Sejm RP V Kadencji Stanisława Lamczyka jest dążenie do rewitalizacji linii kolejowej z Gdańska Wrzeszcza do Starej Piły a dalej do Kartuz, Kościerzyny i Bytowa.

28 czerwca 2007 Konferencja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych Trójmiasta z Kartuzami

Konferencja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowychW dniu 28 czerwca z inicjatywy posła PO Stanisława Lamczyka w urzędzie gminy w Kartuzach odbyła się konferencja w sprawie przywrócenia połączeń kolejowych Kaszub z Gdańskiem.

Na spotkaniu gościł wiceminister transportu Mirosław Chaberek oraz osoby od których w dużym stopniu zależy powodzenie tego jakże istotnego z punktu widzenia lokalnych społeczności przedsięwzięcia m.in. prezes Urzędu Transportu Kolejowego Wiesław Jarosiewicz oraz przedstawiciele PKP, Polskich Linii Kolejowych, SKM. Ekspertyzy mówiące o opłacalności oraz łatwości przywrócenia transportu kolejowego przedstawili pracownicy naukowi Politechniki Gdańskiej, Uniwersytetu Gdańskiego oraz Centrum Naukowo ? Technicznego Kolejnictwa. W konferencji udział wzięli także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego Województwa Pomorskiego.

2 lutego 2006 Odpowiedź ministra transportu i budownictwa na interpelację nr 660 w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Chojnice

W związku z interpelacją Pana Posła Stanisława Lamczyka w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Chojnice i zadanym pytaniem: „czy możliwe jest ponowne przeanalizowanie ww. inwestycji i ujęcie jej w rezerwie inwestycyjnej w roku 2006?” proszę o przyjęcie następującej odpowiedzi:

Po dokładnym przeanalizowaniu możliwości budowy obwodnicy m. Chojnice została ona wprowadzona do Programu rzeczowo-finansowego inwestycji drogowych realizowanych z udziałem Krajowego Funduszu Drogowego. W 2006 roku na jej realizację przeznaczona jest kwota 10 mln zł.

Przewiduje się, że obwodnica będzie realizowana w latach 2006-2008.

Minister
Jerzy Polaczek
Warszawa, dnia 2 lutego 2006 r.

13 stycznia 2006 Interpelacja nr 660 do ministra transportu i budownictwa w sprawie rozpoczęcia budowy obwodnicy miasta Chojnice

Szanowny Panie Ministrze! Budowa obwodnicy była ujęta w planach inwestycji Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na rok 2006.

Jeszcze w połowie grudnia 2005 r. GDDKiA informowała, że 28 grudnia 2005 r. zostanie ogłoszony przetarg na realizację pierwszego odcinka na kwotę ok. 18 mln zł. Budżet państwa (GDDKiA) sfinansował projekt oraz wykup nieruchomości na łączną kwotę 10 mln zł. Jest decyzja lokalizacyjna, są badania archeologiczne, specyfikacja przetargowa.

Menu:

 • Aktualności
  • Styczeń 2020
  • Grudzień 2019
  • Listopad 2019
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć