Stanisław Lamczyk – Poseł na Sejm RP

Będąc Posłem na Sejm RP z Platformy Obywatelskiej reprezentuję Kaszubów

21 kwietnia 2017 Czterdzieste posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 40 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania: Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Komisji Kultury i Środków Przekazu o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinematografii oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Polityki Społecznej i Rodziny o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Komisja Infrastruktury przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo pocztowe.

12 kwietnia 2017 Wesołych Świąt Wielkiejnocy

Święto Wielkiej Nocy to czas otuchy i nadziei,

czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka.

Życzę, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość,

pokój oraz wzajemną życzliwość.

By stały się źródłem wzmacniania ducha

 

 

7 kwietnia 2017 Trzydzieste dziewiąte posiedzenie Sejmu RP

Zakończyło się 39 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o rybołówstwie morskim, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych oraz niektórych innych ustaw. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o przygotowała sprawozdanie rządowym projekcie ustawy o inwestycjach w zakresie budowy lub przebudowy toru wodnego Świnoujście-Szczecin do głębokości 12,5 metra.

23 marca 2017 Trzydzieste ósme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 38 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o restytucji narodowych dóbr kultury, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o roszczeniach o naprawienie szkody wyrządzonej przez naruszenie prawa konkurencji. Posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii o rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych oraz Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki o komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych. Komisja Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowała sprawozdanie o rządowym projekcie ustawy o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej.

19 marca 2017 Dzień Jedności Kaszubów

W Chmielnie uroczyście obchodzono Dzień Jedności Kaszubów, czyli święta upamiętniającego pierwszą pisemną wzmiankę o Kaszubach w bulli Grzegorza IX. Tegoroczne obchody rozpoczęła uroczysta Msza Święta w języku kaszubskim, a po niej przemarsz barwnego korowodu ulicami Chmielna. Tradycją lat ubiegłych podjęto próbę bicia rekordu we wspólnej grze na akordeonie, zagrało razem aż 351 muzyków. Obszerna fotorelację z tego wydarzenia znaleźć można w portalu Kartuzy.info.

10 marca 2017 Trzydzieste siódme posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 37 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług. Ponadto posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz Komisji Nadzwyczajnej o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne.

24 lutego 2017 Trzydzieste szóste posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 36 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej i ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw. Posłom zostały przedstawione sprawozdania Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki oraz niektórych innych ustaw, Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw oraz Komisji Finansów Publicznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto Główny Inspektor Pracy zaprezentował sprawozdanie z działalności Państwowej Inspekcji Pracy w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Rady Ochrony Pracy.

10 lutego 2017 Trzydzieste piąte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 35 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o Poznańskim Związku Metropolitalnym oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto posłom została przedstawiona informacja Ministra Spraw Zagranicznych o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2017 roku oraz informacja dla Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w pracach Unii Europejskiej w okresie lipiec-grudzień 2016 r. wraz ze stanowiskiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej.

31 stycznia 2017 97 rocznica powrotu Chojnic do ojczyzny

97 rocznica powrotu Chojnic do ojczyznyChojnice świętowały 97 rocznicę przyłączenia miasta odrodzonej Rzeczypospolitej. W zorganizowanych przez chojnickie władze i stowarzyszenia uroczystościach udział wziął poseł Stanisława Lamczyk. Jubileusz powrotu do Macierzy rozpoczęła Msza Święta w intencji Ojczyzny i Miasta w chojnickiej Bazylice Mniejszej, zaś po niej nastąpił przemarsz i złożenie wieńców pod tablicą pamiątkową przy Bramie Człuchowskiej. Tegoroczne obchody uświetnił recital fortepianowy i otwarcie wystawy historycznej „Barwa i Broń”.

26 stycznia 2017 Trzydzieste czwarte posiedzenie Sejmu RP

Sejm RPZakończyło się 34 posiedzenie Sejmu RP. Porządek obrad obejmował m.in. pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności, pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska, pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie oraz pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych. Ponadto posłom została przedstawiona informacja ministra rolnictwa i rozwoju wsi z realizacji „Programu działań Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata 2015-2019” za okres 18 listopada 2015 r. – 17 listopada 2016 r. oraz sprawozdania Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Komisji Gospodarki i Rozwoju o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o rzecznikach patentowych oraz Komisji Nadzwyczajnej o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Menu:

 • Aktualności
  • Wrzesień 2017
  • Lipiec 2017
  • Czerwiec 2017
  • Archiwum:

 • Sejm RP
 • Kaszuby
 • Platforma Obywatelska
 • Prywatnie
 • Galeria zdjęć